درباره ما

شکرت سوله سبز از اوایل دهه ی ۸۰ فعالیت خود را آغاز نموده است و تاکنون که حدود بیش از ۱۵ سال از راه نادازی خط تولید آن می گذرد، با دریافت بازخوردهای مثبت از جانب مشتریان، توانسته است که بلندترین گام ها را برای توسعه ی تولید و ایجاد نامی برتر در صنعت سوله سازی مفتخر به کسب عنوان واحد نمونه تولیدی در طیر دو سال متوالی شود.

در طی این سال ها توانسته ایم بیش از ۱۰۰۰۰ پروژه را به انجام رسانده و به بهره برداران تیحویل بدهیم.

تعداد پروژه های در دست ساخت، حدود ۵۰ مورد می باشد که سفارش ساخت آن ها از نقاط مختلف کشور دریافت شده است.

فهرست